* РБК — новости

* *

2. Розгляд заяв антимонопольными органами - Конкурентне право України - - Електронна бібліотека

Опубликовано: 25.10.2018

Заяви про ознаки порушень конкурентного законодав­ства у справах, підвідомчих адміністративній колегії тери­торіального відділення, подаються у відділення за місцем вчинення порушення або за місцем перебування відповіда­ча, або за місцем настання наслідків порушення.

Заяви про порушення в інших справах подаються в Ко­мітет. Заява повинна подаватися у письмовій формі і містити найменування органу, в який подається заява; наймену­вання, поштову адресу, інші реквізити (факс, телефон) за­явника; найменування, поштову адресу, інші реквізити відповідача; вимоги і виклад обставин, якими заявник об­ґрунтовує свої вимоги; перелік документів, які додаються до заяви; підпис заявника або його представника із зазна­ченням часу подачі заяви.

До заяви додаються матеріали, наявні у заявника, яки­ми заявник обґрунтовує свої вимоги.

Заява про порушення конкурентного законодавства роз­глядається протягом тридцяти календарних днів, а у разі потреби отримання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, термін розгляду заяви може бути подо­вжений державним уповноваженим, головою відділення на шістдесят календарних днів, про що письмово повідом­ляється заявникові.

Якщо стосовно відповідача, зазначеного в заяві, вже відкрито справу за вказаними в заяві ознаками порушен­ня, заява може бути приєднана до цієї справи, про що пись­мово повідомляється заявникові.

Встановивши, що заява подана без дотримання зазначе­них вимог і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявнику і надає йому термін для усунення недоліків.

Наприклад, мешканці будинку звернулися у відділен­ня із заявою про те, що тепломережа надає їм неякісні по­слуги, температурний режим в квартирах не відповідає нор­мам, і тому просять зобов´язати тепломережу зробити пе­рерахунок і притягти її до відповідальності. Проте при цьому заявники не додали до заяви жодного документа, що підтверджує факт надання неякісних послуг централізова­ного теплопостачання як з боку тепломережі, так і з боку житлово-експлуатаційної організації. Такими документа­ми є:

• копії заяв, надіслані в житлово-експлуатаційну орга­нізацію і тепломережу, з проханням направити представ­ників для встановлення причини надання неякісних послуг, з відмітками про їх реєстрацію в комунальних службах і відповіді на них;

копії актів-претензій, складені і підписані не менш як трьома мешканцями будинку, з відміткою про реєстра­цію в комунальних службах, в яких зафіксована темпера­тура усередині кожної кімнати, період, протягом якого на­давалися неякісні послуги; копії документів (квитанції), що підтверджують оп­лату за надані неякісні послуги.

У цьому випадку відділення залишає заяву без руху.

Час, на яку заяву було залишено без руху, не зарахо­вується в строк розгляду заяви. У разі невиконання зазна­чених вимог у встановлений термін заява може бути зали­шена без розгляду, про що письмово повідомляється заяв­никові. Якщо заявник відмовився від заяви, то вона залишається без розгляду, що не є перешкодою для продов-Комітетом, відділенням дослідження з питань, по­рушених у заяві. Залишення заяви без розгляду не позбав­ляє заявника права звернутися в Комітет, відділення з по­вторною заявою про порушення.

Розгляд заяви може бути зупинений за власною ініціати­вою органу Комітету або голови територіального відділення або за заявою особи, яка бере участь у справі, до завершення розгляду органом Комітету, судом, господарським судом по­в´язаної з цією заявою справи або до рішення державним ор­ганом пов´язаного з ним іншого питання. Про зупинення розгляду заяви письмово повідомляється заявникові.

Прийнявши заяву, співробітники відділення (Комітету) готують план його розгляду, який затверджується головою відділення (держуповноваженим) і включає вивчення нор­мативних документів, аналіз інформації, викладеної в заяві, підготовку запитів за інформацією, якої бракує, уза­гальнення зібраної інформації і підготовку подання про початок розгляду справи або листа про відсутність ознак порушень.

У разі невиявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноваже­ний, голова відділення відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється заявникові.

Розпорядження про початок справи або про відмову в роз­гляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про захист економічної конкуренції, підвідомчій Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Ко­мітету, приймає державний уповноважений Комітету.

Розпорядження про початок справи або про відмову в розгляді справи на підставі частини 2 ст. 36 Закону про за­хист економічної конкуренції, підвідомчої адміністра­тивній колегії територіального відділення Комітету, прий­має адміністративна колегія територіального відділення Комітету.

Розпорядження про початок розгляду справи надси­лається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття, заявникові і третім особам надсилається по­відомлення про початок розгляду справи.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Агентство недвижемоти
Здравствуйте товарищи! С вами Саша Борисов! В своей прошлой статье « Пишу, пишу, а посетителей все нет и нет» я говорил о том, как писать статьи правильно, соблюдая все базовые правила seo

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss