* РБК — новости

* *

Новий порядок отримання дозволу на працевлаштування іноземців: умови, документи, терміни, вартість, підстави для відмови та скасування

Опубликовано: 08.10.2018

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Згідно з новими правилами, робота іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах у одного або декількох роботодавців, за умови отримання дозволу на кожній посаді.

Робота іноземних високооплачуваних професіоналів (з заробітною платою не менше 50 мінімальних заробітних плат) може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом, якщо термін дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує термін дії дозволу за основним місцем роботи.

Також іноземний найманий працівник може поєднувати роботу на посаді, обумовленій дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Умови отримання дозволу

Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:

відряджені іноземні працівники - іноземці та особи без громадянства, спрямовані іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським та іноземним суб'єктами господарювання; внутрішньокорпоративні цесіонарії - іноземці та особи без громадянства, визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов'язань в секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами); іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

іноземні високооплачувані професіонали; засновники і / або учасники, і / або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні; випускники університетів, що входять до першої сотні в світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України; іноземні працівники творчих професій - іноземці та особи без громадянства, які обіймають посади, що передбачають створення об'єктів авторського права та / або суміжних прав як основний трудовий обов'язок; іноземні IТ-професіонали.

Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати в розмірі не менше:

п'ять мінімальних заробітних плат - іноземним найманим працівникам в громадських об'єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у Законі України "Про освіту"; десять мінімальних заробітних плат - для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги по мінімальній заробітній платі не застосовуються до особливих категорій працівників.

Перелік документів для отримання дозволу

Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, наступні документи:

заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій буде застосовуватися праця іноземця або особи без громадянства відповідно до законів України не пов'язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; копії сторінок паспорта іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, завіреним у встановленому порядку; кольорова фотографія іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, завірена роботодавцем.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи:

випускників університетів, що входять до першої сотні в світових рейтингів університетів - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку; іноземних працівників творчих професій - нотаріально завірені копії документів, що ідентифікують об'єкт авторського права і / або суміжних прав автора і підтверджують авторство (авторське право); відряджених іноземних працівників - копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, спрямованих іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг); внутрішньокорпоративних цесіонаріїв - рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україні і копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням терміну роботи в Україні; осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Для працевлаштування засновників і / або учасників, та / або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подачі заяви про видачу дозволу.

Для працевлаштування іноземних IТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп'ютерне програмування.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Документи, видані за кордоном, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Вимагати від роботодавців документи, не передбачені Законом, заборонено.

Термін дії дозволу

Дозвіл видається на термін:

дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на три роки - для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства; дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, але не більше ніж на три роки - для відряджених іноземних працівників; дії рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україні і контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну - для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв; дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на один рік - для всіх інших іноземних найманих працівників.

При наявності підстав дію дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.

Роботодавець може вказати в заяві про видачу дозволу менший термін, ніж встановлено цим Законом.

Плата за видачу або продовження дозволу

Розмір плати за видачу або продовження дії дозволу становить:

для дозволів, які видаються на термін від одного до трьох років або їх дія автоматично продовжується на такий термін - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем представлені документи; для дозволів, які видаються на термін від шести місяців до одного року включно або їх дія автоматично продовжується на такий термін - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем представлені документи; для дозволів, які видаються на термін до шести місяців або їх дія автоматично продовжується на такий термін - два прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем представлені документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу, яке направляється поштою з повідомленням про вручення.

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення відміняється.

Видача та продовження дозволу на застосування праці осіб, щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безкоштовно.

Термін розгляду заяв про видачу або продовження дозволу

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з дня отримання відповідної заяви:

сім робочих днів - про видачу дозволу; три робочих дні - про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Заява про продовження дозволу подається роботодавцем не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення терміну дії такого дозволу.

Призупинення розгляду заяви про видачу або продовження дозволу

При наявності підстав для призупинення розгляду заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про призупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про призупинення розгляду заяви надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та  електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав, викладених у відповідному рішенні, на строк, який становить сім робочих днів з дати прийняття рішення про призупинення розгляду заяви про видачу і три робочих дні - заяви про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Підставами для призупинення розгляду заяви є:

подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень; подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі; невідповідність заяви та / або документів, поданих разом із заявою, вимогам, встановленим цим Законом, складання заяви не за встановленою формою; наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою; невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

Відмова у видачі або продовженні дозволу

Підставами для відмови у видачі, продовження дії дозволу, у внесенні змін до дозволу є:

неусунення підстав для призупинення розгляду заяви протягом встановленого терміну або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необгрунтованим; складання заяви і документів для продовження дозволу з порушенням термінів; відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем .

Рішення про відмову у видачі, продовженні дії дозволу, у внесенні змін до дозволу повинно містити перелік і опис підстав (обгрунтування) для відмови.

Відмова у видачі, продовження дії або внесенні змін до дозволу на підставах, не передбачених цією статтею, не допускається.

Після усунення підстав для відмови у видачі, продовження дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи.

Скасування дозволу

Роботодавець зобов'язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері зайнятості населення та трудової міграції, про скасування дозволу при наступних обставинах:

трудовий договір (контракт) з іноземцем або особою без громадянства припинений; призупинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, в зв'язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства; прийнято рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, скасовує виданий дозвіл в разі:

невнесення роботодавцем плати за видачу або продовження дозволу в термін; неподання роботодавцем в установлений строк копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов'язковим; подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу; виявлення недостовірності даних у поданих роботодавцем документах, яка не могла бути виявлена ​​при розгляді заяви; наявності рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства, прийнятого відповідно до статей 26 і 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"; встановлення факту застосування праці іноземця або особи без громадянства на інших умовах, ніж ті, які визначені дозволом, або іншим роботодавцем; невикористання іноземцем або особою без громадянства права на оскарження рішення або в разі остаточного рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким іноземець або особа без громадянства засуджені за вчинення злочину.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Агентство недвижемоти
Здравствуйте товарищи! С вами Саша Борисов! В своей прошлой статье « Пишу, пишу, а посетителей все нет и нет» я говорил о том, как писать статьи правильно, соблюдая все базовые правила seo

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss