* РБК — новости

* *

Главная Новости

Зелёный тариф на электроэнергию подключаем

Опубликовано: 29.04.2021

Зелёный тариф на электроэнергию подключаем

«Одним из наиболее перспективных направлений в данной отрасли является солнечная энергетика», – рассказывает Зоя Красюк, руководитель офиса юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» в Украине.

Развитие технологий позволило увеличить срок эксплуатации и эффективность оборудования солнечных электростанций при снижении его себестоимости, что значительно уменьшило сроки окупаемости подобных проектов, подробнее https://kbenergy.com.ua/green-tarif.

По данным Международного энергетического агентства (IEA) доля потребленной солнечной энергии по состоянию на 2017 год составляет около 2% от общего мирового потребления электроэнергии и по прогнозам вырастет от 10 до 20% до 2020 года.

На данный момент лидерами по развитию солнечной энергетики все еще являются Китай, США, Япония, Германия, Индия и Италия, но проекты строительства солнечных электростанций (СЭС) активно развиваются и в других странах, в том числе в Беларуси и в Украине.

Украина имеет хорошее географическое расположение с высокой степенью инсоляции, а также выгодные условия по «зеленому тарифу» и государственную поддержку иностранных инвестиций, что способствует росту капитализации рынка солнечной энергетики Украины в целом и ежегодному приросту иностранного капитала в проекты строительства СЭС, на что также повлияло недавно полученное членство Украины в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Первая ценовая категория — это оплата электроэнергии по ежемесячным тарифам. Она рассчитывается как произведение месячного расхода электроэнергии на тариф.

Вторая ценовая категория — это оплата электроэнергии по зонам суток, которая предусматривает установку многотарифных счетчиков, смотрите https://kbenergy.com.ua/green-tarif. Расчет в этой ценовой категории производится аналогично первой, но при этом для разных периодов суток (день/ночь или пик/полупик/ночь) применяется соответствующий тариф.

Третья, четвертая, пятая и шестая ценовые категории представляют собой сложный вариант расчетов, предусматривающий почасовые тарифы. Кроме того, для расчета по этим ценовым категориям требуется установка интервальных счетчиков и автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Затраты на оплату электроэнергии в этом случае зависят от почасового графика энергопотребления компании.

Для предприятия с равномерным энергопотреблением в течение суток наиболее выгодна четвертая ценовая категория, в то время как для предприятия с колеблющимся суточным графиком энергопотребления, но при этом способного управлять своим энергопотреблением, — третья.

uk

« Одним з найбільш перспективних напрямків в даній галузі є сонячна енергетика », - розповідає Зоя Красюк, керівник офісу юридичної фірми «Сисуєв, Бондар, Храпуцкій» в Україні.

Розвиток технологій дозволило збільшити термін експлуатації і ефективність обладнання сонячних електростанцій при зниженні його собівартості, що значно зменшило терміни окупності подібних проектів, докладніше https://kbenergy.com.ua/green-tarif.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA) частка спожитої сонячної енергії станом на 2017 рік становить близько 2% від загального світового споживання електроенергії і за прогнозами зросте від 10 до 20% до 2020 року.

На даний момент лідерами з розвитку сонячної енергетики все ще є Китай, США, Японія, Німеччина, Індія та Італія, але проекти будівництва сонячних електростанцій (СЕС) активно розвиваються і в інших країнах, в тому числі в Білорусі і в Україні.

Україна має гарне географічне розташування з високим ступенем інсоляції, а також вигідні умови по «зеленому тарифу» та державну підтримку іноземних інвестицій, що сприяє зростанню капіталізації ринку сонячної енергетики України в цілому і щорічного приросту іноземного капіталу в проекти будівництва СЕС, на що також вплинуло недавно отримане членство України в Міжнародному агентстві з поновлюваних джерел енергії (IRENA).

Перша цінова категорія - це оплата електроенергії за щомісячними тарифами. Вона розраховується як добуток місячного витрати електроенергії на тариф.

Друга цінова категорія - це оплата електроенергії за зонами доби, яка передбачає установку багатотарифних лічильників, дивіться https://kbenergy.com.ua/green-tarif. Розрахунок в цій ціновій категорії проводиться аналогічно першої, але при цьому для різних періодів доби (день / ніч або пік / напівпік / ніч) застосовується відповідний тариф.

Третя, четверта, п'ята і шоста цінові категорії являють собою складний варіант розрахунків, що передбачає погодинні тарифи. Крім того, для розрахунку за цими ціновими категоріями потрібна установка інтервальних лічильників і автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Витрати на оплату електроенергії в цьому випадку залежать від погодинного графіка енергоспоживання компанії.

Для підприємства з рівномірним енергоспоживанням протягом доби найбільш вигідна четверта цінова категорія, в той час як для підприємства з вагається добовим графіком енергоспоживання, але при цьому здатного управляти своїм енергоспоживанням, - третя.

видео Зелёный тариф на электроэнергию подключаем | видеo Зелёный тaриф нa электрoэнергию пoдключaем
avatar
Баштыков Уорнер Сергеевич
Баштыков Уорнер Сергеевич
Опубликовано: 29.04.2021 | Исправлено: 29.04.2021Родина Шашенова
29.04.2021 в 14:20
Товарная номенклатура, то есть набор товарных кодов, строится в виде иерархического дерева. После нажатия кнопки Обзор дерева номенклатуры в браузере тарифов отобразится экран Дерево номенклатуры со списком разделов. Из этого списка, нажав на номер выбранного раздела, можно перейти к списку разделов (двухзначный код), затем к списку пунктов (четырехзначный код), подзаголовкам (шестизначный код), Комбинированная номенклатура - номенклатура CN (восьмизначный код) и TARIC (десятизначный код), соответственно, которая находится на самом нижнем уровне дерева.
Алтынай Папушая
30.04.2021 в 08:20
Во все разделы добавлены две ссылки: Notes и Notes. Первая ссылка ведет к юридическим примечаниям к разделу, а вторая - к пояснительным примечаниям к разделу. Это не означает, что каждый раздел физически связан с примечаниями и примечаниями; Фактически, в настоящее время такие ссылки есть только в некоторых разделах. Однако ссылки показывают, что Notes и Notes могут быть связаны с любым разделом.
Elec Kalashyan
01.05.2021 в 02:20
Расположение экрана на уровне отделов и пунктов аналогично. Единственное отличие состоит в том, что к элементам можно привязать только заметки.
Иногда ссылка на сноску и обязательная тарифная информация (BTI) связаны с кодом на заданном уровне. Выбор ссылки WIT перенаправит пользователя в систему BTI EU.
Pyschenkova Sil Robertovna
02.05.2021 в 14:20
Вместо того, чтобы расширять дерево шаг за шагом, вы можете сразу перейти к искомому коду, введя его в поле код номенклатуры и щелкнув «Обзор дерева номенклатуры» < / span> кнопку. Браузер отображает искомый код, показывая его в контексте соседних кодов
Тарас
03.05.2021 в 08:20
С экрана Дерево номенклатуры вы можете перейти непосредственно к экрану Таможенные ставки. Это возможно, щелкнув код номенклатуры на самом низком уровне, то есть тот, который больше не имеет никаких иерархически более низких кодов. Из этого кода вы переходите к связанным с ним средствам.
Almaz Shoydulina
04.05.2021 в 02:20
Примечание. Ввод критерия в поле дополнительной информации при просмотре дерева номенклатуры не влияет на ход операции.

Все комментарии

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Федеральное агентство по туризму
Сафонов Олег Петрович

Украинские новости информационное агентство
© UNIAN.NET, 1998 - 2017 Все права соблюдены. Согласно статье 26 Закона Украины "Об информационных агентствах" право собственности на продукцию информационного агентства охраняется

Донецкое агентство новостей
Декабрь 14, 2018 12:25 Фото: Минкультуры ДНР. Донецк, 14 дек – ДАН. Почти 3800 человек за три с лишним месяца посетили в Донецке выставку «Великая Отечественная война в цифрах и фактах», посвященную

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві резерву України, Міністерство економічного розви
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 24.09.2012  № 1041 Зареєстровано в Міністерстві |юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1703/22015 Про затвердження Порядку організації та проведення

Сегодня в Информагентстве «НАШ ПРОДУКТ» состоялся круглый стол на тему: «Каков диагноз больничных касс?»
04 ноя 2010, 17:28    admin 0 комментариев    2 396 просмотров Участники мероприятия активно обсуждали вопросы создания больничных касс в Киеве с начала 2011 года, откуда

Федеральное агентство по рыболовству
  Официальное наименование Федеральное агентство по рыболовству   Официальное сокращенное наименование Росрыболовство   Действует на основании Положения, утвержденного Постановлением

15 лучших печатных реклам 2013 года
Креативные агентства разрабатывают огромное количество разных рекламных кампаний: одни удивляют своей оригинальностью и свежими идеями, другие — шокируют эпатажными образами. Но несмотря на разнообразие

Совместный проект Профессионалов.ru и "Секрета Фирмы" - "Банк решений". Кейс четырнадцатый - "Сеть без дыр"... — Бизнес-клуб
Уважаемые профессионалы, чуть более года назад мы запустили совместный с ведущим деловым журналом «Секрет Фирмы» проект по решению задач из реальнойбизнес-практики «Банк решений». Многие из вас уже успели


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама