* РБК — новости

* *

Главная Новости

Дебіторська заборгованість при зміні системи оподаткування

Опубликовано: 31.10.2018

видео Дебіторська заборгованість при зміні системи оподаткування

Військовий збір: деякі аспекти

Запитання: нині підприємство має дебіторську заборгованість у розмірі 111690,76 (яка утворилася внаслідок неплатоспроможності клієнтів, коли ми були платниками єдиного податку), чи маємо право списати цю заборгованість? Якщо так, то за рахунок чого? (за рахунок резервного капіталу можна?). Товариство цього року буде закриватися, чи мають право податкові органи під час перевірки визнати цю дебіторську заборгованість нашими доходами?


Без черги, але з дисконтом: схема відшкодування ПДВ /// Наші гроші №168 (2017.05.22)

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237 (зареєстровано у Мін’юсті України 25.10.99 р. за №725/4018, зі змінами та доповненнями, далі — П(С)БО 10), в якому п. 4 визначено, що:

безнадійна дебіторська заборгованість — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності;

дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми коштів, їхніх еквівалентів або інших активів;

дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

довгострокова дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу;

поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є невпевненість її погашення боржником.

Методи визначення величини резерву сумнівних боргів встановлені п. 8 П(С)БО 10.

Так, згідно з п. 11 П(С)БО10 вилучення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Тобто визначення суми резерву сумнівних боргів — необхідна умова діяльності будь-якого підприємства, яке має дебіторську заборгованість. Цей резерв створюється як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої є впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Таким чином, визнана безнадійна дебіторська заборгованість відображається відповідно до п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237, та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 (рахунок 07 «Списані активи»), який призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зараховується сума на позабалансовий рахунок 07 одночасно зі списанням суми недостач і втрат від псування цінностей та дебіторської заборгованості на витрати підприємства.

Облік списаної дебіторської заборгованості ліквідованої юрособи чи померлої фізособи на рахунку 07 припиняється за наявності даних про те, що стосовно цього боргу не визначено правонаступника чи спадкоємця.

Підстава: лист МФУ від 07.09.2009 р. №31-34000-10-10/23814

Щодо податкового обліку, то підпунктом 14.1.11 ст. 14 ПКУ від 02.12.10 р. №2755-ІV (зі змінами та доповненнями) дано визначення ознак безнадійної заборгованості.

Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості визначено п. 159.1 ст. 159 ПКУ (у разі здійснення заходів щодо стягнення боргів до набрання чинності розділом ІІІ ПКУ — застосовується п. 5 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідні положення ПКУ).

Підпунктом 14.1.56 ст. 14 ПКУ визначено, що доходи — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

Порядок визначення доходів та їх склад, порядок визнання доходів врегульовано ст. 135,137 ПКУ.

Таким чином, суми списання дебіторської заборгованості за рахунок резервів — частини власного капіталу підприємства, зокрема резерву сумнівних боргів, які відображаються у бухгалтерському обліку, не впливають на доходи або витрати підприємства у податковому обліку.

З відповідей на запитання під час відкритої зустрічі голови ДПС у Дніпропетровській області Вадима Куслія з підприємницькою спільнотою Дніпропетровщини 8 лютого 2012 року

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss