* РБК — новости

* *

Главная Новости

Відпустка без збереження зарплати: порядок і умови їх надання

Опубликовано: 31.10.2018

видео Відпустка без збереження зарплати: порядок і умови їх надання

Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews)

Закон «Про відпустки»  (далі - Закон №504),  статті 74–84 КЗпП  та інші законодавчі акти встановлюють державні гарантії права на відпустки, визначають умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб і інтересів, всебічного розвитку особистості.З метою задоволення життєво важливих потреб і інтересів працівників  статтею 25 Закону № 504 ,  статтею 84 КЗпП , а також іншими нормативно-правовими актами врегульовано питання надання їм  двох видів відпусток без збереження заробітної плати :

• відпустки, що надаються в обов'язковому порядку працівникам за їх бажанням на підставі суб'єктивного права, визначеного законом (таблиця);


3000+ Common English Words with British Pronunciation

• відпустки, за згодою сторін, тобто відпустки що надаються за сімейними обставинами та з інших причин.

Роз’яснення з цього питання  надав  головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів Управління Держпраці в області Інна Кривенко.


The Rich in America: Power, Control, Wealth and the Elite Upper Class in the United States

Правові підстави для надання в обов'язковому порядку працівникам відпусток без збереження зарплати встановлені:

статтею  25 Закону № 504 :

матері або батькові, який виховує дітей без матері (в т. ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда - до 14 календарних днів щорічно; чоловікові, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці- до 14 календарних днів»; матері або іншим особам, зазначеним у частині третій  статті 18  (батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину) і частині першій  статті 19 Закону № 504  (жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинока мати, батько, який виховує дитину без матері, у т. ч. у разі її тривалого перебування матері у лікувальному закладі), в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію "дитина-інвалід підгрупи А" - до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку; матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті  статті 18 цього Закону , для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території; учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність  Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , - тривалістю до 14 календарних днів щорічно. особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до  Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , - тривалістю до 21 календарного дня щорічно; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - тривалістю до 21 календарного дня щорічно; пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно; інвалідам I та II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно; особам, які одружуються, - тривалістю до 10 календарних днів; працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер - тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів; працівникам для завершення санаторно-курортного лікування - тривалістю, визначеною у медичному висновку; працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, - тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад; працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, - тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад; сумісникам - на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи; ветеранам праці - тривалістю до 14 календарних днів щорічно; працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, - тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи; працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, - тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини; працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції;

частинами 3 та 5 статті 218 КЗпП:

протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати - 1–2 вільних від роботи дні на тиждень; працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання - 1 вільний від роботи день на тиждень;

ч астин ою  4 статті 29   і  частин ою  5 статті 67 Закону № 474-XIV :

голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії - протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду; довіреній особі кандидата в Президенти України - з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу;

ч астин ою  6 статті 36,   частин ою  1 статті 73 Закону № 1665-IV :

голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам окружної чи дільничної виборчої комісії- протягом виборчого процесу або частини цього періоду; кандидату у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України - на період передвиборної агітації;

частиною 3 статті 27 ,  частиною 1 статті 58  і  частиною 8 статті 59 Закону № 1667- IV :

голові, заступнику голови, секретарю або у разі їх відмови – іншим членам територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії - протягом виборчого процесу; кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови - на період передвиборної агітації; довіреній особі кандидата в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови - з дня їх реєстрації на період виборчого процессу;

ч астин ою  4 статті 71   і  частин ою  3 статті 72 Закону № 3018-III :

народним засідателям, присяжним - на час виконання ними обов'язків у суді;

ч астин ою  3 статті 86 ЦПКУ :

свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам - на час розгляду судами цивільних справ;

ч астин ою  друг ою  статті 126   КЗпП :

працівникам, який впроваджує винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію на іншому підприємстві, в установі, організації - на час впровадження на іншому підприємстві ;

пунктом 13 статті 6 Закону  № 203/98-ВР :

ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - до 14 календарних днів на рік;

п ункт ом  36 Положення № 97 :

службовим особам митних органів - час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, що не перевищує 15 діб; до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать ( ст. 11 Закону № 3551-XII ): 

– Герої Радянського Союзу; 

– повні кавалери ордена Слави; 

– особи, нагороджені чотирма та більше медалями «За відвагу»; 

– Герої Соціалістичної Праці, відзначені цим званням за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. (Відповідно до вищезгаданого Закону, п. 22 ст. 16, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю до трьох тижнів). До осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, належать ( ст. 8 Закону № 3721-XII ):

- Герої Соціалістичної Праці;

– Герої України;

– повні кавалери ордена Трудової Слави.)

Для надання відпустки без збереження заробітної плати працівник подає власникові письмову заяву із зазначенням обставин  (хвороба або смерть рідних, необхідність догляду за хворим родичем, весілля тощо). До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують факт виникнення обставин, із вказівкою строку відпустки та дати її початку. У цьому разі період відпустки залежить не від бажання працівника, а від часу виникнення таких обставин.

Відпустка без збереження заробітної плати, не використана протягом року, не переноситься на наступний рік.

Час надання відпусток без збереження заробітної плати в одних випадках визначається самим працівником у межах дії обставин, зазначених у статті 25 Закону № 504, а в інших – підлягає узгодженню з власником.

Час відпустки без збереження заробітної плати деяким категоріям працівників надається власником з дня, про який просить працівник. До таких категорій належать:

• працівники, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• працівники, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

У межах періоду обставин, які дають право на відпустку без збереження заробітної плати,  відпустка надається з дня, про який просить працівник, у випадку :

• перебування дружини в післяпологовій відпустці;

• якщо дитина віком до шести років потребує постійного домашнього догляду;

• одруження;

• смерті родичів;

• догляду за хворим родичем;

• завершення санаторно-курортного лікування;

• допущення до вступних іспитів в аспірантуру, і навчання в аспірантурі;

• якщо діти у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

У всіх інших випадках час відпустки без збереження заробітної плати має бути погоджений з власником.

На підставі  статті 26 Закону № 504  за згодою сторін трудового договору працівникові  може бути надана відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік . Для її надання в заяві на ім'я керівника підприємства працівник зазначає сімейні обставини або інші причини, які обумовили потребу у відпустці, крім випадків, зазначених у статті 25 Закону № 504. Перелік цих причин чинним законодавством України не встановлено, тому що поважність їх залежить від конкретних обставин, що склалися в того чи іншого працівника.

Підтвердних документів для надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін не потрібно.  Працівник може використовувати її частинами з обмеженням сумарної тривалості відпустки 15 календарними днями на рік . Рішення про надання цієї відпустки може прийматися лише власником.

Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати зараховується в стаж роботи для надання щорічної відпустки (крім відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шести, шістнадцяти років).

Источник:  https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/43787

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss