* РБК — новости

* *

Главная Новости

Реєстрація податкових накладних

Опубликовано: 25.10.2018

видео Реєстрація податкових накладних

Блокування податкових накладних: нові правила

Реєстрація накладної – це важливий етап обліку ПДВ, від вдалого здійснення якої залежить право на податковий кредит. За невчасну реєстрацію існують і штрафи. В консультації про сучасні особливості даного процесу.Зміст статті:

Які саме документи реєструємо в ЄРПН

Основними документами обліку ПДВ , які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) є:

податкова накладна (ПН) – електронний документ, що складається платником ПДВ з дотриманням вимог ПКУ та надсилається в установленому форматі для реєстрації в ЄРПН; розрахунок коригування (РК) – електронний документ, що складається платником ПДВ та використовується для коригування кількісних і вартісних показників у раніше зареєстрованій ПН у відповідності з вимогами ПКУ з метою виправлення помилки чи відображення змін умов господарської операції та надсилається в установленому форматі для реєстрації в ЄРПН.

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг.  Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах


«Податкові накладні-2018! Легше не стало!»

Реєстрації підлягають усі ПН та РК незалежно від суми ПДВ, в них указаної. Реєструються не тільки ті ПН, які видаються покупцю та є основою для нього для нарахування податкового кредиту , але й такі, що:

надаються покупцю товарів, послуг; складаються по операціях постачання товарів, послуг, які звільнені від оподаткування; складаються за операціями з постачання послуг нерезидентом; складаються у зв’язку з переведенням основних засобів до невиробничих; складаються при переведенні в межах балансу для невиробничого використання.

Вимоги щодо реєстрації податкової накладної

Вимоги щодо реєстрації ПН/РК містить Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, який затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. (далі – Порядок № 1246). Необхідними вимогами для реєстрації ПН/РК є ( п. 5 Порядку № 1246 ):

особа, яка реєструє РК, зобов’язана це зробити згідно п. 192.1 ПКУ ; сума ПДВ, яка вказана в ПН/РК, що реєструється знаходиться в межах реєстраційного ліміту, який розраховується за формулою з п. 2001.3 ПКУ (або за формулою для випадку описаного п. 2001.9 ПКУ , коли сума податкового зобов’язання за декларацією перевищує суму податку в складених ПН); дотримані обов’язкові реквізити ПН, які вказані в п. 201.1 ПКУ ; дотримані граничні строки реєстрації з п. 201.10 ПКУ (при їх недотриманні насьогодні існує лише штраф); відсутні підстави для зупинення реєстрації ПН/РК ( п. 201.16 ПКУ ). Насьогодні вони більше відомі як “ критерії блокування податкових накладних ”. У разі зупинення реєстрації відповідною Комісією ДФС має бути прийняте рішення про реєстрацію; дотримано умови використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) , які визначені Законом України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 р. № 852 , а також Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 р. № 851 . ЕЦП має відповідати прізвищу особи, яка склала ПН.

Як заповнювати податкові накладні, які не надають покупцям

Хто має реєструвати податкову накладну

ПН завжди складається та реєструється постачальником (продавцем), що є платником ПДВ. Виняток – постачання послуг нерезидентом (у такій ситуації ПН реєструє отримувач (покупець), що зареєстрований на митній території України, який виступає платником таких послуг) ( пп. 8-9 Порядку № 1246 ).

Щодо РК, то по вони реєструються постачальником або покупцем в залежності від ситуації:

Хто реєструє РК у ЄРПН ( п. 192.1 ПКУ ):

постачальник

покупець

у результаті коригування збільшується сума компенсації вартості товарів (послуг)

у результаті коригування зменшується сума компенсації вартості товарів (послуг). Продавець має попередньо скласти РК та надіслати його покупцю.

результат коригування не змінює суму компенсації вартості товарів (послуг) (“нульові” РК)

РК складається отримувачем послуг від нерезидента з місцем їх постачання на території України

при складанні РК до ПН, яка не видається покупцю (незалежно від того, чи зменшується чи збільшується в результаті такого коригування вартість товарів (послуг))

Податківці знову змінили алгоритм заповнення розрахунків коригування на зміну кількості і ціни товарів/послуг.  Ознайомтеся з новими вимогами, за якими їх потрібно складати, і потренуйтеся на прикладах

Коли можна зареєструвати податкову накладну

Порядок № 1246 вказує на те, що операційний день роботи ЄРПН триває лише в робочі дні з 800 до 2000. Таким чином, у вихідні, святкові і неробочі дні зареєструвати ПН/РК не можна. Виняток становить ситуація, коли 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день – тоді такий день вважається операційним та система працює.

Процедура реєстрації податкової накладної

Дії платника податку щодо реєстрації ПН/РК виглядають в цілому наступним чином:

складання ПН/РК в електронній формі; накладання ЕЦП (спочатку ЕЦП головного бухгалтера (або керівника за відсутності посади головного бухгалтера), а потім ЕЦП печатки; якщо здійснюється реєстрація РК, який отримано від постачальника, то на ній мають бути ЕЦП покупця та постачальника (постачальник накладає ЕЦП до надсилання її покупцю)) ( п. 10 Порядку № 1246 ); шифрування ПН/РК; надсилання ПН/РК до ДФС за допомогою спеціальних інформаційних систем; ДФС розшифровує ПН/РК; ДФС здійснює автоматичну перевірку ПН/РК (відповідність реквізитів, чинність ЕЦП, реєстрація осіб платниками податку, дотримання реєстраційного ліміту, наявність помилок); ДФС також здійснює перевірку підстав для зупинення реєстрації ПН/РК відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117 ; ДФС формує за результатами перевірки квитанцію про прийняття/неприйняття ПН/РК або зупинення реєстрації; квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня. Квитанція щодо зупинення реєстрації (блокування) ПН/РК надсилається одночасно продавцю та покупцю. Квитанція про реєстрацію також надсилається обом сторонам.

Платник податку може отримати зареєстровану ПН/РК на основі спеціального запиту до ДФС, який надсилається в електронній формі ( п. 21-24 Порядку № 1246 ). Отримання ПН/РК за запитом має відбутися протягом операційного дня.

Платник податку має можливість через свій електронний кабінет переглядати в режимі реального часу дані ЄРПН щодо складених ним та його контрагентами ПН/РК.

У яких випадках та як платники ПДВ мають заповнювати додаток 1 до податкової накладної?

Строки реєстрації податкової накладної

Реєстрація ПН/РК має бути проведена в наступні строки ( п. 201.10 ПКУ ):

для ПН/РК оформлених з 1-го по 15-е число місяця – не пізніше останнього для цього місяця; для ПН/РК оформлених з 16-го по останнє число місяця – по 15-е число (включно).

Насьогодні обмеження по строку реєстрації ПН скасовано (раніше було 365 кал. днів з дня оформлення ПН). Насьогодні за порушення вищезгаданих строків – лише штраф.

Існує ще один строк – РК до ПН, що зменшує суму компенсації вартості товарів (послуг), має бути зареєстрований покупцем (отримувачем) протягом 15 кал. днів з дня його отримання від постачальника ( п. 201.10 ПКУ ).

В декларації зареєстровані ПН/РК можуть бути враховані протягом 1095 кал. днів з дати їх складання ( п. 198.6 ПКУ ).

Штрафи за порушення термінів реєстрації та інші наслідки

За порушення строків реєстрації застосовуються наступні штрафи в залежності від періоду прострочення:

не більше 15 кал. днів – 10% суми ПДВ; від 16 до 30 кал. днів – 20% суми ПДВ; від 31 до 60 кал. днів – 30% суми ПДВ; від 61  до 365 кал. днів – 40% суми ПДВ; від 366 кал. днів і більше – 50% суми ПДВ.

Базою нарахування даних штрафі є сума ПДВ, яка вказана в несвоєчасно зареєстрованій ПН/РК.

Крім того, у разі прострочення продавцем реєстрації ПН покупець товарів (послуг)  має право додати до податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період заяву з підтверджувальними документами (чеками, накладними) із скаргою (додаток 8 до декларації) на такого продавця ( п. 201.10 ПКУ ). Таке право залишається за покупцем протягом 365 кал. днів, що настають за граничним терміном подання декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому платникові не надано ПН або порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН. Наслідком такої заяви є документальна перевірка з боку ДФС протягом 90 кал. днів з дня надходження такої заяви ( п. 201.10 ПКУ ). Виключенням є тільки блокування ПН/РК з боку ДФС на підставі п. 201.16 ПКУ .

Корисна стаття:

Винятки щодо застосування штрафів по невчасній реєстрації

Тимчасово дані штрафи не поширюються (до 1 липня 2018 р.) до виробників електричної енергії, які поставляють електричну енергію державному підприємству “Енергоринок” ( п. 62 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ ).

Взагалі не застосовуються штрафи щодо таких ПН/РК:

ПН/РК, які були заблоковані згідно з п. 201.16 ПКУ . Штраф не застосовується у період з моменту призупинення реєстрації ПН/РК та до прийняття рішення про відновлення її реєстрації; ПН, які оформлені  на операції, що звільнені від обкладання ПДВ або обкладаються ПДВ за ставкою 0% та не видаються покупцю ( п. 1201.1 ПКУ ). По таких ПН просто відсутня база для нарахування штрафу, так як вони “нульові”. Даний виняток не поширюється на ПН, які оформлені згідно пп. “б” п. 198.5 ПКУ , який стосується нарахування податкових зобов’язань щодо придбаних товарів, необоротних активів, які починають використовуватися у звільнених від ПДВ операціях ( лист від 29.12.2017 р. № 3246/6/99/95-42-03-15/ІПК ).

Штраф за нереєстрацію податкової накладної

Крім вищезазначених штрафів, які накладаються, якщо платник податку сам зареєстрував ПН, але з порушенням строків, може існувати інша ситуація – нереєстрацію ПН виявлена під час перевірки ДФС. У даній ситуації:

накладається штраф у розмірі 50% суми ПДВ у ПН//РК ( п. 1201.2 ПКУ ); платнику направляється податкове повідомлення-рішення (ППР); якщо платник податку не реєструє ПН/РК після закінчення 10 кал. днів після отримання ППР – нараховується ще один штраф у розмірі 50% суми ПДВ у такій ПН/РК.

Корисно дізнатися:

У разі, якщо буде виявлено, що платник податку не оформив ПН при постачанні товару (послуги) взагалі, то штраф буде нараховано виходячи з 100% суми ПДВ, яка була нарахована за таким постачанням.

Крім того, навіть якщо ПН/РК не були зареєстровані, платник податку повинен відобразити їх суму в декларації з ПДВ у тому звітному періоді, коли таке зобов’язання виникла, а не тоді, коли буде зареєстрована ПН/РК. Інакше – штраф у розмірі 25% від суми такого податкового зобов’язання при виявленні такої ситуації в ході перевірки ДФС ( п. 123.1 ПКУ ).

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Федеральное агентство по туризму
Сафонов Олег Петрович

Украинские новости информационное агентство
© UNIAN.NET, 1998 - 2017 Все права соблюдены. Согласно статье 26 Закона Украины "Об информационных агентствах" право собственности на продукцию информационного агентства охраняется

Донецкое агентство новостей
Декабрь 14, 2018 12:25 Фото: Минкультуры ДНР. Донецк, 14 дек – ДАН. Почти 3800 человек за три с лишним месяца посетили в Донецке выставку «Великая Отечественная война в цифрах и фактах», посвященную

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві резерву України, Міністерство економічного розви
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 24.09.2012  № 1041 Зареєстровано в Міністерстві |юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1703/22015 Про затвердження Порядку організації та проведення

Сегодня в Информагентстве «НАШ ПРОДУКТ» состоялся круглый стол на тему: «Каков диагноз больничных касс?»
04 ноя 2010, 17:28    admin 0 комментариев    2 396 просмотров Участники мероприятия активно обсуждали вопросы создания больничных касс в Киеве с начала 2011 года, откуда

Федеральное агентство по рыболовству
  Официальное наименование Федеральное агентство по рыболовству   Официальное сокращенное наименование Росрыболовство   Действует на основании Положения, утвержденного Постановлением

15 лучших печатных реклам 2013 года
Креативные агентства разрабатывают огромное количество разных рекламных кампаний: одни удивляют своей оригинальностью и свежими идеями, другие — шокируют эпатажными образами. Но несмотря на разнообразие

Совместный проект Профессионалов.ru и "Секрета Фирмы" - "Банк решений". Кейс четырнадцатый - "Сеть без дыр"... — Бизнес-клуб
Уважаемые профессионалы, чуть более года назад мы запустили совместный с ведущим деловым журналом «Секрет Фирмы» проект по решению задач из реальнойбизнес-практики «Банк решений». Многие из вас уже успели


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss